top
Home
Sokoban
Kantorek
Odkazy
Download
Murphy
bottom
MURPHYHO ZÁKONY

ČÁST PÁTÁ - VÝZKUM

Gordonův první zákon

Jestliže nemá cenu nějaký výzkum provádět, pak ani nemá cenu provádět jej dobře.

Felsonův zákon

Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství; krást myšlenky od mnoha lidí je výzkum.

Foxův axiom

Problém se časem může vytratit, avšak lidé, kteří pracují na jeho řešení, přetrvávají.

Higdonův zákon

Správný úsudek vychází ze zkušenosti. Zkušenost vyplývá z nesprávného úsudku.

Finagelův první zákon

Jestliže se experiment vydaří, pak určitě něco nebylo v pořádku.

Zákon laboratorní práce

Rozpálené sklo vypadá úplně stejně, jako studené.

Emersonův postřeh

V každém geniálním díle nalezneme své vlastní zavržené nápady.

Faktor marnosti

Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit jako varovný příklad.

Mayerův zákon

Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komplikované něco zjednodušit.

Lunsfordovo pravidlo vědeckého úsilí

Jednoduché vysvětlení vždy následuje až po složitém řešení.

Rudnického princip nobelovských objevů

Jedině ten, kdo má absolutní znalost o zkoumaném jevu, může jej vysvětlit tak, aby jej nikdo jiný nepochopil.

Gioiova teorie

Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.

Hanggiho zákon

Čím je váš výzkum triviálnější, tím více lidí se o něm dočte.

Sweeneyho zákon

Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku.

Parkinsonův 6. zákon

Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu vycházejících časopisů.

Hornerův postulát pro obě ruce levé

Získaná zkušenost je přímo úměrná zničenému zařízení.

Definice komise pro vědeckou činnost

1. Odborná komise je dvanáct lidí, kteří dělají práci jednoho člověka.

2. Odborná komise je jediná známá forma života s dvanácti žaludky a bez mozku.

Kerr-Martinův universitní zákon

1. Při projednávání vlastních problémů se pracovníci fakulty projevují jako nejzarytější konzervativci.

2. Při projednávání problémů druhých lidí se projevují jako ti nejextrémnější liberálové.

Peerův zákon

Vyřešení problému změní jeho podstatu.

Harvardův zákon

Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se pozorovaný živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.

Pravidlo přesnosti

Jestliže pracuješ na řešení nějakého problému, je velkou výhodou, víš-li předem, oč jde.

Yongův zákon

Za každý velký objev vděčíme nějakému omylu.

Důsledek

Čím větší dotace, tím později badatelé k tomuto omylu dospějí.

Meskimenův zákon

Nikdy není dost času na to, aby se to udělalo dobře. Ale vždycky je dost času na to, aby se to udělalo znovu.