top
Home
Sokoban
Kantorek
Odkazy
Download
Murphy
bottom
MURPHYHO ZÁKONY

ČÁST ČTRNÁCTÁ - SOCIOMURPHOLOGIE (ANTROPOLOGIE)

Shirleyho zákon

Většina lidí si většinu lidí plně zaslouží.

Thomův zákon svátosti manželství

Životnost manželství je nepřímo úměrná nákladům na svatbu.

Pravidlo manželského lože

První usne ten, který chrápe.

Zákon časové perverzity

Jak je minuta dlouhá, záleží na tom, z které strany dveří k záchodu se nacházíte.

Hornova poznámka

Člověk je tvor společenský - dobře mu tak.

Hermanův zákon

Uhry se vždy začnou tvořit hodinu před tím, než jdete na rande.

Zákon kapitána Pennyho

Každého člověka je možno nějakou dobu vodit za nos, některé lidi je možno vodit za nos dlouho, ale nikdo ani na okamžik neoblafne svoji starou.

Cheitův povzdech

Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase ocitne v nouzi.

Pennyho pravidlo

Chybovati je lidské. A svalit chybu na druhého je ještě lidštější.

Cermanova poznámka

Nedělej si starosti s tím, co si o tobě myslí druzí. Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš ty.

Lawrencovo pravidlo

1. Jsou-li proti vám fakta, ohánějte se zákonem.

2. Je-li proti vám zákon, ohánějte se fakty.

3. Jsou-li proti vám fakta i zákon, řvěte jako pominutí.

Lightfootova poznámka

Přátele získáváme a ztrácíme, jen nepřátel stále jenom přibývá.

Fowlerova poznámka

Jedinou nedokonalostí matičky Přírody je lidské plémě.

Lippmanova poučka

Lidé se vždy specializují v oblasti své největší slabiny.

Steelův výklad životní filozofie

Každý by měl mít nějaké pevné přesvědčení. Já třeba jsem pevně přesvědčen o tom, že si dám ještě jednu.

Zákony lidských vrtochů

Každý chce, aby si ho někdo všimnul, ale nikdo nechce, aby na něho lidé civěli.

Zákon pravdy

Člověk občas narazí na pravdu; většinou se však rychle vzpamatuje a jde dál.

Zákon lži

Bez ohledu na to, kolikrát už byla určitá lež odhalena, stále zůstává nějaké procento lidí, kteří jí věří.

První zákon životaběhu

Jakmile děláte to, co jste odjakživa chtěli dělat, máte chuť dělat něco jiného.

Katzův zákon

Lidé a národy začnou jednat podle zdravého rozumu; teprve až vyčerpají všechny ostatní možnosti.

Liebermanův zákon

Každý lže; to však vůbec nevadí, protože nikdo nikoho neposlouchá.

Miulesův zákon

Na čí straně stojíte, závisí na tom, kde právě sedíte.

Bolingův postulát

Jestliže se cítíte dobře, nedělejte si starosti, ono to zase přejde.

Berrův 2. zákon ve dvou mutacích

Každý kdo je populární je nutně neoblíbený.

Nikdo nemá rád vítěze, který stále jen vyhrává.

Rockefellerův princip

Nikdy nedělejte nic, při čem by vás mohla zastihnout smrt.

Zákon paní Murphyové

V průběhu několika měsíců se vyskytnou pouze tři společenské události, které za něco stojí. Zákonitě pak všechny připadnou na jeden večer.

Lidské rozhodování podle J.S.Gilletové

Já vím vždycky co chci...Já si to jenom často rozmyslím jinak.

Dennistonův zákon

Být slušný je už samo o sobě trestem.

Levingstonovy zákony o obézních osobách

1. Tlustý člověk nabývá na objemu tak, aby zcela zaplnil jakýkoliv oděv, který na sebe vezme.

2. Tlouštík vždy kráčí středem chodby.

Van Royův druhý zákon

Dokážeš-li rozeznat dobrou radu od špatné, nepotřebuješ žádnou radu.

Jaffeův metazákon

Jsou věci, o nichž nelze nic zjistit. Ale nelze ani zjistit, které to jsou.


ČÁST PATNÁCTÁ - MURPHYHO FILOZOFIE

Základní zákon

Chaos v kosmu neustále narůstá.

Jak pravil Zappa

Dvě věci na této zemi jsou všudypřítomné: vodík a lidská blbost.

Maashův zákon

Všechno na světě se daří jen proto, aby se to mohlo každou chvíli obrátit na ruby.

Zákon regresivní úspěšnosti

Vloni bylo všechno lepší.

Relativita času z pohledu P.D.Tracelyho

Dobré časy pominou strašně rychle; špatné přetrvávají do nekonečna.

Poznatek z Kirkegaarda

Život lze správně chápat jedině pozpátku, žít ho však musíme jedině dopředu.

Nevyslovitelný zákon

Jakmile se o něčem zmíníte....., když je to dobré, hned se na to zase zapomene, ......když je to zlé, hned se to stane.

Finagleovo šesté pravidlo

Nevěřte na zázraky - spoléhejte na ně!

Zákon duality

Ze dvou možných událostí se vždy přihodí ta méně příznivá.

Tvrzení nejstaršího Murphologa, pana Belfoura

Na ničem na světě tolik nezáleží - a je jen moc málo věcí, na nichž vůbec trochu záleží.

Wolterův zákon

Když máte čas, nemáte peníze. Když máte peníze, nemáte čas.

Ruckertův zákon

Nic není tak malé, aby vám to nemohlo přerůst přes hlavu.

Allenův zákon

Téměř vždy je jednodušší se do něčeho dostat, než pak z toho vycouvat ven.

Masonův první zákon synergismu

Ten den, kdy jste hotov za něco dát svou duši, zjistíte, že na trhu je právě duší přebytek.

Ducharmeova poučka

Příležitost zaklepe vždy v nejméně příhodnou chvíli.

Holtenův výklad

Pozitivní je člověk jedině tehdy, když jde o něco negativního.

Varování pana Murphyho

Střeste se dne, kdy nebudete mít na co nadávat.

Murphyho konstanta

Hmota se ničí přímo úměrně ke své hodnotě.

Zymurgyho sedmá výjimka z Murphyho zákona

Neštěstí nechodí nikdy samo.

Zákon omylu

Všechny velké objevy byly učiněny omylem.

Závěr ze zákona omylu

Všechny omyly končí objevem omylu.

Závěr ze závěru zákona omylu

Objev omylu je základem pro další, daleko hlubší omyl.

Loftovo postesknuti

Nos nelze dost dobře nestrkat nikam.

Bolingův postulát

Cítíte-li se skvěle, buďte bez obav. To přejde.

Ilesův zákon

Všechno lze udělat snáz.

Následky

1.Pokud máme před očima nějaký snadnější způsob, určitě si ho nevšimneme.

2. Ani Iles ne.

Přehodnocení Murphyho zákona z hlediska kvantové fyziky

1.Pokud bychom měli utrpět velké ztráty tím, že se něco pokazí, buďme nanejvýš opatrní.

2.Pokud změnou postupu nemáme co ztratit, není třeba se vzrušovat.

3.Pokud změnou postupu můžeme naopak jenom získat, není třeba se vzrušovat.

4.Pokud nám na tom nesejde, pak na tom vskutku nesejde.

O'Toolův komentář k Myrphyho zákonu

Murphy byl optimista.

Chrisova poznámka

Vždycky je třeba obětovat něco, co chceme, kvůli něčemu, co chceme víc.