top
Home
Sokoban
Kantorek
Odkazy
Download
Murphy
bottom
MURPHYHO ZÁKONY

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MURPHYHO POČÍTAČOVÉ ZÁKONY

Základní poznatek o elektronickém zpracování dat.

V životě existuji jen dva nezvratné poznatky:

1. Počítač slouží člověku.

2. Země je placka.

Základní pravidlo každého uživatele

Nedej nikdy něčemu mechanickému znát, že máš naspěch.

Osvícení programátora

Bezchybný program je jako kvadratura kruhu. Člověk si myslí, že by to mohlo fungovat, ale nikdy to nikdo neviděl.

Margheretin poznatek

Pravděpodobnost událostí je v obráceném poměru k přání.

Povzdech člověka odkojeného počítačem (volně podle Boba Marleye)

Ani žena, ani Cray.

Poznatek o architektech a programátorech

Kdyby architekti stavěli domy tak, jak programátoři dělají programy, dokázal by jediný datel zbořit celá města.

Námitka boží

Kdyby Bůh stvořil člověka k tomu, aby používal počítač, byl by mu dal 16 prstů.

Berndův prázdninový cíl

Čím větší je ostrov poznání, tím delší je pobřeží zoufalství.

Zákon logiky

U počítače se nesmíme divit, že když vložíme modrý sýr, vyjde ven zelený.

Doplněný zákon logiky

"Umělá inteligence" má s inteligencí právě tolik společného jako "přírodní aromatické látky" s přirozenou chutí.

Joachimova filosofie

Znovu spustit počítač je rychlejší, než napřed vyzkoušet nějaký geniální trik, a muset ho pak pořád vypínat a zapínat.

O psaní programu

Programování je jako psaní románu. Napřed si vymyslíš několik typů a pak se uvidí, co s tím.

Gertina první poznámka

Tak má konečně i mužský někoho, kdo ho na slovo poslouchá.

Gertina druhá poznámka

Počítače jsou nespolehlivé, lide také. Avšak počítače jsou v tom mnohem důkladnější.

Michiho chvála programování

Konečně nějaký jazyk bez plusquamperfekta.

Poznatek o testovací laboratoři

Za přesně kontrolovaných podmínek jako teplota, vlhkost, tlak atd. bude počítač dělat přesně to, co se mu právě zlíbí.

Binomické pravidlo

Bůh stvořil celá čísla; vše ostatní je dílem člověka.

Dilema databanky

Jestliže jsi zakoupil program, který umožní založit databanku pro vedení informací až o 500 klientech, tak zjistíš, že tolik lidí ani neznáš.

Opojení z rychlosti

Na počítačích lze provádět mnoho věcí tak rychle, že to vyrazí dech, avšak většina z nich by vůbec nemusela byt prováděna.

Poslední důsledek

Chybové hlášení je nejpodlejší pomstou počítače.

Murphyho zákon

U počítačů není nic nemyslitelné, natož pak nemožné - kromě toho, co je potřeba.

Murphyho zákon

Ve světě elektronického zpracování dat poruchy nekončí, nýbrž přecházejí jedna v druhou a navzájem se překrývají.

Murphyho zákon

Computerové poruchy čekají trpělivě na ten nejnepříhodnější okamžik, aby pak udeřily o to nemilosrdněji.

Murphyho zákon

U počítačů se nedá na nic spolehnout. Ani na to, že se nedá na nic spolehnout.

Murphyho zákon

Nikdy se nemůžeš vyhnout velké poruše tím, že vyprodukuješ malou. V lepším případě se malá porucha připojí k velké, aby ji podpořila.

Šestý Troutmanův postulát programování

Jediný jazyk, který ovládají všichni programátoři perfektně jsou nadávky.

Murphyho zákon

Nikdo si nedovede představit tolik poruch, kolik se jich odehraje uvnitř počítače.

Bernhardův závěr

Vskutku velké poruchy se chovají jako televizní intendanti

1. Snaží se o co nejvíce opakování.

2. Levné poruchy neexistují.

3. Pokud by nějaká porucha byla levná, tak jsi dosud nepoznal její opravdový rozsah.

Murphyho zákon

Lidé se budou chovat rozumně tehdy a pouze tehdy, jestliže všechny ostatní možnosti již byly vyčerpány.

Murphyho zákon

Lhostejno, jak vysoko oceňuješ svůj počítačový systém. Nakonec bude vždy dražší, než se čekalo.

Murphyho zákon o zlepšení

Model počítače se nazývá "Enhanced", "Advanced" nebo "Extended", jestliže se výrobci podařilo odstranit část chyb, které zapříčiňovaly problémy předchozí verze.

1.Takový počítač však bude uveden na trh teprve tehdy, když ty už vlastníš předchozí verzi.

2. Každý výrobce skryje do svých vylepšených modelů dostatek chyb, aby mu vystačily alespoň na další jednu "vylepšenou" verzi.

Murphyho zákon

Dostaneš-li se nedopatřením do místa, kde máš odpovědět na otázku, zda se má program ukončit, zvolíš omylem vždy variantu "ukončit-provedené změny neukládat".

Ultima ratio tisku

1. Jestliže dosud fungovalo všechno, pak se poláme tiskárna.

2. Jestliže se tiskárna nepoláme, jsou vytištěné výsledky chybné.

3. Jestliže jsou výsledky správné, nedokážeš je dešifrovat.

4. Jestliže je vše v pořádku, nemá o tvé výsledky nikdo zájem.

Murphyho zákon o tiskárnách

Existují dvě kategorie tiskáren, o nichž v dalším pojednáváme zcela rovnoprávně, neboť nemají žádné zásadní funkční rozdíly

- jehličkové tiskárny, které za nervy drásajícího hluku zaneřádí papír nečitelnými hieroglyfy,

- laserové tiskárny, které činí totéž za nervy drásajícího ticha.

Murphyho zákon

Chybu v tisku odhalíš teprve tehdy, až si prohlížíš kopii a obálka s originálem je už hozena v poštovní schránce.

Murphyho zákon

Tiskárna bude tak dlouho bezchybně tisknout etikety, dokud budeš u toho. V okamžiku, kdy opustíš místnost, zůstanou etikety přilepené na zavaděči papíru.

Murphyho nezvratné zákony zpracování textu

1. Chceš-li vymazat jedno slovo, zmizí zaručeně celý řádek.

2. Chceš-li vymazat celý řádek, zmizí celý odstavec.

3. Chceš-li vymazat odstavec, zmizí celý text.

4. Chceš-li vymazat celý text, nestane se vůbec nic.

Murphyho zákon

Podstatné chyby v textu objevíš teprve tehdy, až je text vytištěn a soubor na disketě vymazán.

Murphyho zákon

1. Chceš-li umístit daný text na jednu stránku, nevejde se tam poslední řádek.

2. Naformátuješ-li text menší o jednu možnou jednotku, bude na stránce příliš krátký.

Murphyho zákon

Dítě, které dosáhne rukama na klávesnici, přijde hned při první příležitosti na kombinaci kláves, kterou se dá něco zničit.

Existuje-li více možností, pak si vybere tu, která má nejkatastrofálnější následky.

Murphyho finanční poznatek o počítači

Nikdo počítač nepotřebuje. Ale žádný majitel nechce ztratit tvář přiznáním, že celá záležitost byla jen hodně drahý omyl.

Murphyho zdvojené pravidlo pro programátory - amatéry

1. Předvádíš-li vlastnoručně sestavený program, pak při prvním předvedení narazíš na podstatnou chybu.

2. Největší chyby nedokážeš odhalit. Zato si jich ihned všimne každý, kdo poprvé spustí tvůj program.

Murphyho osm železných zákonů o zákaznících

1. Zákazníkovi nikdy nezáleží na tom, kolik bude projekt stát, jde mu o to, kolik přitom ušetří.

2. Jestliže jsi úspěšně dokončil program, zákazník už o něj nebude stát.

3. Žádný zákazník neví, co vlastně chce.

4. Každý zákazník ví, co nechce.

5. Žádný zákazník nechce to, co už máš hotové.

6. Ani neví, co by chtěl místo toho.

7. Zákazník, který nejhůř platí, nejvíc reptá.

8. Nejvíce změn zákazník požaduje právě když byl produkt odevzdán.

Murphyho dvanáct klamných závěrů pro důvěřivého zákazníka na základě informací prodavačů

1. Včera to ještě fungovalo.

2. Počítač, na kterém to fungovalo, byl před deseti minutami prodán.

3. Tato část programu není zcela náhodou na tomto pevném disku.

4. Takovému problému se snadno vyhnete, když poněkud změníte strukturu práce vašeho podniku.

5. Na tento program jsem se zapracoval teprve před dvěma týdny.

6. Samozřejmě, že to jde doplnit. To už jsme dělali mnohokrát.

7. Náš odborník na tyto problémy je momentálně na dovolené.

8. Máme jen předváděcí verzi, ale nová verze už je na cestě.

9. Máme jen předváděcí verzi, ale nová verze je bez chybičky.

10. Až budete mít program, (počítač, periferní zařízení) ve vaší firmě pár týdnů, pak se vaše problémy vyřeší samy od sebe.

11.Ovšem máme support oddělení.

12.Ne, cena je definitivní, žádné dodatečné náklady nebudou.

Pattisonův elektrotechnický zákon

Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první pokus vám vyrazí pojistky.